Menu


آزمون همرنگ شدن با جماعت یا همنوایی با جمع (آزمایش اش)


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس:

از دوستان عزیز متمم انتظار می‌رود پس از مطالعه‌ی این درس:

  • نام سالومون اَش را به عنوان یکی از دانشمندان پیشرو در عرصه روانشناسی اجتماعی به خاطر بسپارند.
  • وقتی عبارت آزمایش اش یا تجربه اش یا آزمایش همنوایی با جمع و یا آزمون اش در همرنگ شدن با جماعت را می‌شنوند یا می‌خوانند، کلیات آزمایش و دستاوردهای آن را در ذهن داشته باشند.
آزمایش اش - آزمون همنوایی با جمع - همرنگ شدن با جمع و فشار اجتماعی

در مدارس کسب و کار و رشته‌های مدیریتی، معمولاً بحث آزمونِ اَش یا Asch Conformity Experiment در درس‌هایی مانند مدیریت رفتار سازمانی و و خصوصاً #مهارت کار تیمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

اما بحث همرنگ جماعت شدن یا همنوایی با جمع یکی از بحث‌های کلاسیک روانشناسی اجتماعی است و کاربرد و مصداق‌های آن، بسیار فراتر از حوزه‌ی مدیریت است.

تقریباً هر کس تجربه‌ی فعالیت اجتماعی را داشته باشد، این نوع رفتار را تجربه کرده و وجود ضرب‌المثل‌هایی مانند خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو نیز از همین تجربه‌ی اجتماعی مشترک سرچشمه می‌گیرد.

ّهمرنگ جماعت شدن - همنوایی با جمع - سالومون اش و آزمایش اش

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین:

ما معمولاً به شکلی در مورد همرنگ شدن با جماعت صحبت می‌کنیم که انگار یک رفتار ناپسند و نادرست است و هر کس این کار را انجام بدهد انتخاب نادرستی انجام داده است.

تجربه‌ی شما در محیط کار یا در فضای خانواده، چگونه بوده است؟

در چه مواردی، ترجیح می‌دهید هزینه‌ی تفاوت با جمع را پرداخت نکنید؟ در چه جاهایی این هزینه را پرداخت می‌کنید؟

پیشاپیش از اینکه مثال‌هایتان به محیط کار و فضای خانواده محدود است، سپاس‌گزار هستیم. 

کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مبانی رفتار سازمانی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

39 نکته برای آزمون همرنگ شدن با جماعت یا همنوایی با جمع (آزمایش اش)

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .