Menu


رادیو متمم: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی


speaking-Motamem-Org

در این فایل صوتی از سلسله فایلهای  رادیو متمم،به ادامه بحث مهارت سخنرانی پرداخته شده است.

پس از بحث  در مورد مدل ذهنی مناسب برای یک سخنرانی موفق وهمچنین  مبانی برنامه ریزی برای سخنرانی،در این فایل صوتی به ترکیب منطق و احساس در سخنرانیها پرداخته شده است.

 


این فایل صوتی رامی‌توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

لینک دانلود فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی و  هنر ترکیب اطلاعات و سرگرمی ( Infotainment ) در سخنرانی

سایر فایل‌های مربوط به رادیو متمم را می‌توانید از محل آرشیو رادیو متمم دانلود کنید.

 

کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مهارتهای ارتباطی و زبان زندگی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

9 نکته برای رادیو متمم: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .